Om Ryssland och mera

Inför årsdagen av Rysslands angrepp på Ukraina samtalar diplomaten René Nyberg och europaparlamentarikern Nils Torvalds med journalisten Heidi Avellan om Finlands och Sveriges väg till Nato.