Pekka Hartila: Kiinnostavia näkymiä Venäjän kehitykseen

Print Friendly, PDF & Email

Pekka Harttila – Satakunnan Kansa

19.8.2019

Suurlähettiläs René Nybergin neljä vuotta sitten ilmestynyt kirja Viimeinen juna Moskovaan on herättänyt laajaa kiinnostusta. Se on käännetty monille kielille. Kirjassa Nyberg käy läpi juutalaisen äitinsä traagista sukuhistoriaa. Vaikeiden aikojen aikojen laaja-alainen analyysi on vakuuttavaa.

Nybergin kyky kirjoittajana tulee esille myös hänen uudessa kirjassaan, joka käsittelee Venäjän uudempaa historiaa monelta näkökannalta, usein hänen omiin kokemuksiinsa perustuen ja hänelle ominaisella perusteellisuudella.

Nyberg toimi suurlähettiläänä Moskovassa 2000–2004, mutta jo sitä ennen hän oli toiminut diplomaattina Moskovassa ja Leningradissa ja vastannut omalta osaltaan itä-asioiden hoidosta ulkoministeriössä. Eläköidyttyään myöhemmin Berliinin suurlähettilään tehtävästä hän toimi usean vuoden teollisuuden East Officen toimitusjohtajana.

Nybergin kirjaa elävöittää se, että hän liikkuu joustavasti moninaisilla elämänaloilla.

Hän kiinnittää erityistä huomiota sekä Venäjän että Suomen ortodoksikirkkojen aseman kehitykseen jo tsaarinvallan ajoilta alkaen. Hänen tapaamisensa erilaisten kirkonmiesten kanssa ryydittävät mainiolla tavalla tekstiä. Viron kirkollisten olojen muotoutumista ei ole unohdettu.

Nyberg tuntee monia Venäjän elinkeinoelämän merkittäviä vaikuttajia, ja hän on ollut aktiivisesti vaikuttamassa näiden Suomi-suhteisiin. Talouuspoliittista oivalluskykyä Nybergiltä ei puutu.

Nybergille on selvää, ettei Venäjä ole oikeusvaltio. Tuomiovalta ei ole erillään toimeenpanovallasta. Yksityinen omistusoikeus on turvattu kunhan omistajat pitävät mielessään valtiovallan toiveet, edut ja tarpeet.

Mikään inhimillinen ei ole Nybergille vierasta. Hän omistaa monia sivuja ongelmille, joita kunnianmerkkikysymyksetkin oivat synnyttää.

Asiavirheitä Nybergin kirjassa ei juuri ole. Voisi huomauttaa, että Urho Kekkonen ei käynyt vuonna 1945 ensimmäistä kertaa Moskovassa. Hän oli käynyt siellä jo 1920-luvulla tehokkaaksi tunnettuna Etsivän Keskuspoliisin etsivänä selvittämässä Suomen lähetystössä sattunutta murtoa.

René Nybergin sujuvasti kirjoitettu kirja avaa mielenkiintoisia näkymiä Venäjän viimeaikaiseen kehitykseen – historiaa unohtamatta – ja valaisee isänsuhteittemme koko kuvaa.