Tove Jansons sagogestalter Dronten Edward och Mårran i den aktuella säkerhetspolitiska landskapen

Print Friendly, PDF & Email
  • På avstånd ter sig dronten Edward skrämmande. Är man hans granne hjälper det dock inte att vara rädd. Man får i stället lära sig att förutse hans beteende. Inte reta dronten i onödan – men samtidigt bära på en lång käpp. Dronten ska åtminstone tänka sig för två gånger innan han trampar på en. (Anna-Lena Laurén Dagens Nyheter 19.1.2022)

Mårran https://anselm.fi/marran-lamnar-efter-sig-frusen-mark-ryssland-frusna-konflikter/