Vahva kirja vahvasta kolmikosta!

Print Friendly, PDF & Email

Pekka Hurme

Kallio-lehti, viikot 14-15, 2017

Yhdysvaltain Donald Trump, Venäjän Vladimir Putin ja Saksan Angela Merkel muodostavat maa­ilmanpolitiikassa ehdotto­man kärkitrion. Heidän po­litiikastaan ja henkilöstään voidaan olla montaa miel­tä, ja ollaankin, mutta hei­dän vaikutusvaltaansa koko maailman asioihin, myös meidän Suomeen, ei kukaan voi kiistää.

Mutta millaisia nämä ny­kymaailman valtiaat oikein ovat? Mihin he toimissaan pyrkivät?

Tähän kolmikkoon mei­dät yrittää ansiokkaasti pe­rehdyttää toinen vahva kol­mikko, maailmanpolitiikan ja diplomatian ehdottomat asiantuntijat Jaakko Ilonie­mi, Rene Nyberg ja Petri Hakkarainen uudessa yh­teisessä kirjassaan ”Trump, Putin,Merkel ja Suomi” (Otava 2017 ).

Mikä mies on Trump?

Jaakko Iloniemi kirjoittaa Trumpista, Nyberg Putinis­ta ja Hakkarainen Merkelis­tä. Tekijät ovat toki yhteis­työssäkin olleet, erinomaiset esseet ovat kuitenkin aina yhden tekijän lopullisesti kirjoittamia, henkilökohtai­sia, mielenkiintoisia näke­myksiä. Iloniemellä on ol­lut kaikkein vaikein kohde, Trumpistahan ei kukaan osaa vielä sanoa ja kirjoit­taa varmasti oikein mitään varmaa. Trumpin taustat ja valituksi tulemisen syyt Ilo­niemi selvittää kyllä hyvin, mutta vasta ajan kanssa selviää mikä mies Trump oikein Yhdysvaltain presi­denttinä on.

Vahva Putin

Itänaapurimme Venäjän johtaja Putin on ollut vallas­sa jo pitkään. Rene Nyberg kuvailee Putinia asiantunte­vasti, kylmän viileästi ja kyl­män viileäksi johtajaksi. Ny­berg peilaa Putinin toimia Venäjän vanhaan historiaan hakien sieltä perusteita, se­lityksiä Putinin voimapoli­tiikalle, joka taas on aina heijaste USA:n voimapoli­tiikan siirroista. Aiheuttaa­ko Trump tässä politiikassa muutoksia, jää nähtäväksi.

Merkel- Euroopan pelastaja

Saksan itäisellä puolella, DDR:ssä, kasvanut Angela Merkel , liittokansleri, on selvästi vahva eurooppa­laisuuden , EU:n, rakentaja. Vahva Eurooppa, jota Sak­sa johtaa, on ollut Merkelin tavoite ja hän on siinä on­nistunut, useimmiten. Kir­jan paras osa on Petri Hak­karaisen essee Angela Mer­kelistä, erinomaisen laadu­kas, monipuolinen kuvaus tästä kylmän harkitsevasta valtiojohtajasta, joka uskal­taa ottaa riskejä, uskaltaa sanoa asioista suoraan. Kir­jassa kuvataan hyvin Mer­kelin nuivaa suhtautumista Trumpin valintaan. Samoin välit Putiniin kuvataan asial­lisen viileiksi, lämpöä ei ole edes keskusteluissa, vaikka Merkel osaa venäjää ja Pu­tin Saksaa. Merkelhän vie­raili jo nuorena FDJ-tyttö­nä palkintomatkalla Neu­vostoliitossa ja Putin taas työskenteli KGB-hommissa DDR:n Dresdenissä !

Maailmanpolitiikan tilan­teet muuttuvat nopeasti ja tällä hetkellä maailma elää hyvin levotonta aikaa. Eu­roopan Unioni on suurissa vaikeuksissa, yhtenäisyyt­tä on hyvin vähän, päinvas­toin kansallismieliset liik­keet elämöivät eri puolilla Eurooppaa ja muuallakin. Suurten maiden johtajilla, meille tutuilla tv-naamoilla, on suuri vastuu edes jonkin­laisen rauhan säilymisestä.

Siksi on hyvä edes vä­hän tuntea maailman joh­tajia henkilöinä, vaikkapa erinomaisen kirjan ”Trump, Putin, Merkel” avittamana.

Pekka Hurme