Vielä Hiski Haukkalan kirjasta

Hiski Haukkala

Hiski Haukkala pohti mainiossa kirjassaan Suuren pelin paluu ulkoministeriön roolin ja merkityksen laskua. Hän lainaa myös väitettä, että ulkomaanedustuksen raportointi olisi irrelevanttia. Näin voi olla, joskin yleistäminen on vaarallista, sillä raporteilla ja raportoijilla on eronsa.

Ruotsin historian merkittävin valtiomies Axel Oxienstierna luonnehtii raportoinnin tehtävää eräässä epistolassaan seuraavasti:

Rapportören måste sätta sig i mottagarens ställe. Vad behöver Stockholm veta? Hur mycket orkar trötta mottagare ta till sig?

“Inte föras i Breven annat än det som är av Importance, och värdigt av occuperade öron at höras, och besvärade ögon att läsas.”

(Lähde: Gunnar Wetterberg: Axel Oxienstierna, Makten och klokskapen, 2013)