Vil ikke ta finske forbehold

Klassekampen 22.11.2022, page 6-7

NATO Ole Magnus Rapp (tekst og foto), Saariselkä

Russland får ikke begrense et finsk Nato-medlemskap – slik som i Norge, sier Finlands tidligere ambassadør til Russland.

Allerede ved opprettelsen av Nato i 1949 innførte Norge regler om at forsvarsalliansen ikke får øve nært grensa til Russland. Nå som Finland søker medlemskap, er det ingen debatt i landet om å gå inn i alliansen med vilkår. Det sier den mangeårige finske diplomaten René Nyberg. – Krigen i Ukraina har fått selv tvilerne i Finland til å innse at Nato-medlemskap er riktig og viktig, sier Nyberg, som blant annet er tidligere finsk Russland-ambassadør.

Han understreker at Finland går inn i alliansen uten selvpålagte restriksjoner.

– Vi kommer ikke til å be- grense verken finsk eller alliert militært nærvær noen steder i vårt land, og ser fram til alliert samarbeid over hele Finland, sier Nyberg.

Under en konferanse for finske, svenske og norske journalister, samt russiske eksil-journalister, i Saariselkä i Nord-Finland nylig, var 76-åringen klar på at Finland ser positivt på den ryggdekningen Norge og Sverige kan gi dem i forsvarsalliansen.

René Nyberg har nærmere 40 år bak seg i finsk diplomati, blant annet som ambassadør i Moskva og Berlin. Han har i alle år fulgt nabolandet Russland på nært hold og skrev i 1984 boka «Finland og nordisk sikkerhet». Nå skriver han sammen med EU-parlamentarikeren Nils Torvalds boka «Veien til Nato», som kommer i februar 2023.

Dramatisk grense Finland har en mer enn 1300 kilometer lang grense til Russland og har siden landet ble selvstendig fra Russland i 1917, hatt et til tider konfliktfylt forhold til naboen. Balansegang og diplomati har vært viktig for å overleve som land. I 1939 var finnene i krig med Sovjetunionen, og de måtte blant annet gi fra seg landområder i nord som knyttet Finland til Barentshavet. Nyberg ser for seg at nye Nato må være tydelig og synlig både i nord og sør i alliansen. Han minner om at Finland har Europas største artilleri og Nordens desidert største hær. Finland har et folkeforsvar og nærmere 900.000 mann i hærens reserve, der 76-åringen har graden major. Øver sammen Norge har samarbeidet militært med Finland i over 20 år. Sist sommer var styrker fra Finnmark Landforsvar på øvelse i finsk Lappland sammen med finske og amerikanske soldater. Norske kampfly øver jevnlig med Sverige og Finland. Nyberg påpeker at de tre landene som vil utgjøre Natos nordflanke dersom Sverige og Finland blir medlemmer, har mye til felles. Han ser for seg at norske havner som i Narvik, Tromsø og Kirkenes vil få roller for å frakte våpen og materiell og materiell øst- og sørover om situasjonen tilspisser seg.

Finland har lenge ønsket seg jernbane til havet i nord, og Nyberg mener det mest realistiske på kort sikt er å få koplet seg på Ofotbanen og Narvik.

Fattig og sulten Da Norge gikk inn i Nato-alliansen i 1949 ble det innført selvpålagte restriksjoner om at ingen Nato-alliert fikk delta på øvelser øst for Porsanger i Finnmark. Dette ble gjort av hensyn til den store naboen i øst, og restriksjonen gjelder fortsatt. Ambassadøren poengterer at Norge var en spesiell situasjon da reglene ble laget.

– Norge var i 1949 «naken, fattig og sulten», noe vår nabo i vest absolutt ikke er i dag, sier han.

– Vil Finland tillate USA å ha baser på finsk jord?

– Vi ønsker et best mulig samarbeid med alle våre Nato-allierte, men at USA skal etablere baser her, er ikke realistisk.

– Bør Norge oppheve de selvpålagte restriksjonene? – Det er noe norske myndigheter i Oslo må ta stilling til, sier han diplomatisk, men utelukker ikke at Natos nordkommando på en eller annen måte må gjenoppbygges, for eksempel på Kolsås i Oslo, der den lå fra 1954 til 1994.

Krigen må vinnes I Ukraina ser den tidligere diplomaten kun for seg én løsning.

– Ukraina er nødt til å vinne krigen. Vi i Vesten må gi landet våpenhjelp og all støtte, sier Nyberg.

Han sier Russland er i ferd med å gå tom for ammunisjon og materiell og kjøper våpen fra Nord-Korea og Iran, mens Kina har sagt nei til å levere.

– Russisk våpenindustri har gjort seg avhengig av komponenter og elektronikk fra Vesten, noe de nå ikke har tilgang til. Dessuten mangler deres soldater motivasjon, sier han. Nyberg kan ikke si hvor lenge krigen vil vare, men han er sikker på at den vil avsluttes på slagmarka med Russland som tapende part.

– Selv propagandaen på russisk tv innrømmer nå at de sliter på slagmarka, sier NATO Ole

«Vi kommer ikke til å begrense verken finsk eller alliert militært nærvær. RENÉ NYBERG, TIDLIGERE AMBASSADØR

Finland n Finland ble selvstendig fra Russland i 1917. n Ble med i EU i 1995 og har søkt medlemskap i Nato samtidig med Sverige. Venter nå på alle medlemsland skal gi grønt lys. n Finland har en 1340 kilometer lang grense mot Russland. Grensa mot Norge er 736 km, og grensa til Sverige er 614.